Privacy statement

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de eenmanszaak TIZ Design (“TIZ Design”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TIZ Design is statutair gevestigd te Zaltbommel (5301LW) aan de Valeton 21 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73781851. TIZ Design is per e-mail te bereiken via info@tizdesign.nl en telefonisch via +31 (0) 418 745 386.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TIZ Design omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft TIZ Design aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door TIZ Design valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TIZ Design behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018.

 

Soorten, doelen en termijn van de verwerking van persoonsgegevens

Via de website kunt u een aanvraag doen voor een offerte of een vraag stellen door het contactformulier op de website int e vullen. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om u informatie te verschaffen en een order te generen.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van vijf jaar bewaard. Hierna worden uw gegevens verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan TIZ Design te verstrekken, is TIZ Design niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat TIZ Design niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens door TIZ Design, zijn verschillende rechtsgronden aanwezig. Allereerst heeft u bij het invullen van het contactformulier toestemming gegeven voor het opslaan van uw gegevens. Daarnaast is het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw contactgegevens kan er namelijk geen contact met u worden opgenomen.

 

Cookies

TIZ Design maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TIZ Design bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt TIZ Design om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de TIZ Design. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. TIZ Design is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze andere website of voor de privacyverklaring opdeze andere website. TIZ Design raadt u aan bij bezoek van een andere website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door TIZ Design zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van TIZ Design.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als TIZ Design op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

TIZ Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft TIZ Design beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft TIZ Design met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@tizdesign . Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over TIZ Design met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@tizdesign.nl . Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
TIZ design
+31 (0)418 745 386
info@tizdesign.nl

 

Wijzigen van dit privacybeleid

TIZ design houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 november 2020.